ชาวจภ. ร่วมปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด

นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

justsayno_resize (3 of 22)

justsayno_resize (11 of 22)

justsayno_resize (16 of 22)

justsayno_resize (18 of 22)

justsayno (17 of 22)