ชนะเลิศความเรียง “สื่อเพื่อพัฒนาชนบท”

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ และชมรมสื่อบ้านนอกจัดโครงการประกวดสื่อบ้านนอก โดยรางวัลชนะเลิศ ประเภทความเรียงเยาวชน ได้แก่ผลงานที่ชื่อ “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของนายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

บางส่วนของคำตัดสินของคณะกรรมการ “นาย เจน สงสมพันธุ์ กรรมการตัดสิน ประเภทความเรียง กล่าวว่า ความเรียง บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น โดย พงศธร กาญจนกังวาฬกุล เป็นความเรียงที่ร้อยเรียงให้ภาพชนบทที่ยังคงวิถีธรรมชาติ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน เป็นความเรียงที่อุดมด้วยภาษาพรรณาที่ทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพสีสันแห่งท้องทุ่งซึ่งอร่ามด้วยสีทองของรวงข้าวและการแปรเปลี่ยนสีสันตามฤดูกาลท่ามกลางวิถีแห่งชนบทที่ถูกบรรยายให้เห็นภาพอย่างมีมิติโดยมี “ยาย” เป็นตัวเสริมเติมเรื่อง มาเดินเรื่องให้ความเรียงมีชีวิต และมี “ฉัน” เป็นหัวใจแห่งความปรารถนา เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลใหม่ เป็นกลไกที่จะหมุนต่อไปยังอนาคตที่อยากจะเห็นสิ่งที่เป็นทุนทางสังคมเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบสาระที่ผู้เขียนความเรียงนำเสนอ เป็นการนำไปสู่ภาพแทนของการมีชีวิตที่สงบ พึ่งพาตนเอง เป็นสังคมที่คงความเอื้อเฟื้อ มีวัฒนธรรมประเพณีร้อยรัดสัมพันธภาพ เป็นความงดงามแห่งชนบทที่ผู้เขียนปรารถนาจะให้มีสืบต่อในกาลต่อไป”

ด้วยเหตุดังกล่าว ความเรียงนี้จึงสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ ความเรียงประเภทเยาวชนในโครงการประกวดสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประจำปี 2559

ที่มาข่าว: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13516330_10202160812018136_5362206671518972545_n 13528597_10202160810858107_1563419871354090598_o

IMG_0545 IMG_0548