จ.ภ.เพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อพ่อหลวง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:00 น. ผอ.ชลิต ระหว่างบ้าน พร้อมคณะครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความไว้อาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

ดำเนินการจัดงานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งลักษณะกิจกรรมเป็น 3 รูปแบบ คือ การทำดีด้วยกาย ด้วยการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การทำดีด้วยวาจา ด้วยการจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำดีด้วยใจ
ด้วยการจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจดี พร้อมทำความสะอาดอาคารสถานที่ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ของพ่อ

img_3871

img_3838

img_3837

_mg_3224

img_3869img_3823

img_4002 img_3905

img_3886 _mg_3238 _mg_3237 _mg_3246

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม