จภ.เพชรบุรีร่วมงาน “Thailand-Japan Student ICT Fair 2016”

จภ.เพชรบุรีร่วมงาน “Thailand-Japan Student ICT Fair 2016” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทั้งสองประเทศ พร้อมเตรียมกำลังคนที่จะพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ในอนาคต

โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชสิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน โดยมี Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงเรียนจากพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (ซึ่งโรงเรียนป่าเด็งวิทยาเป็นโรงเรียนจากพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) ตลอดจนโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ ของไทย รวมทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Super Science High Schools) ของประเทศญี่ปุ่น 11 แห่ง ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ICT อุปกรณ์ดิจิทัล หุ่นยนต์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการแสดงนิทรรศการอุปกรณ์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของบริษัท Fujitsu ประเทศไทย และ National Institute of Information and Communications Technology of Japan

 

 

 

 

 

ที่มาข่าว: http://www.moe.go.th/websm/2016/dec/516.html

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม