จภ.เพชรบุรีคว้าเหรียญทองและ special award จากเวที IEYI 2017 ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความสำเร็จดังนี้

  1. รางวัลเหรียญทองผลงานและรางวัล special award จากประเทศญี่ปุ่น “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  2. รางวัล special award จากประเทศไต้หวันผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดยนางสาวกชกร ปัญญาโสด และนางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ https://www.dailynews.co.th/education/588437