งานแนะแนวจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เข้าแนะแนว แนะนำสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องวิทยทัศน์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม