งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานของนักเรียน

ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม