งานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

ทางหมวดวิชาภาษาไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันจัดงานวันสุนทรภู่ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูกวีเอกของไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การพูดสุนทรพจน์ การแข่งขัน ‘ภาษา…พาสุข’ ยกบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย

บรรยากาศงานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม