งานวันจุฬาภรณฯ 2559

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “วันจุฬาภรณ” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยรับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

IMG_8442 (1)

IMG_8465

IMG_6277

IMG_6202

IMG_6197

IMG_6217

IMG_8438

IMG_6188

IMG_6253

IMG_8120

IMG_6272

IMG_8536

IMG_8579

IMG_8380

IMG_8412

IMG_8840

IMG_8881

IMG_8335 IMG_8349

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2