ค่ายวิทย์ฯ ม.1/58

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายส่งเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา
sc-camp-2 sc-camp-15 sc-camp-21

sc-camp-37 sc-camp-34 sc-camp-40 sc-camp-38

sc-camp-51 sc-camp-60

sc-camp-74

sc-camp-102

sc-camp-97

sc-camp-101

sc-camp-115

sc-camp-117

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด