ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ม.4 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559

25182534766_6ec0799f2d_z

25090566512_5cc3a5970e_z

25090566152_c44f9dc8b9_z

25182531636_11ee933a8c_z

25208836555_445074fdd9_z

24913207700_7e9154de09_z

25208833585_2111017a21_z

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม