ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559

IMG_9077

IMG_9188

IMG_9233

IMG_9454

IMG_9467

IMG_9283

IMG_9518

IMG_9686

IMG_9769

IMG_9925

IMG_9823

IMG_9938

IMG_9981

IMG_9953

IMG_0355

IMG_0378

IMG_0388

IMG_0403

IMG_0411

IMG_0433

IMG_0430

IMG_0441

 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม