โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(LN) และวิทยากรท้องถิ่น(LT)

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562

ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม