คว้าเหรียญทอง จาก AYIE2016 ณ มาเลเซีย

นายปิ่นกมล เรืองเดช นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล The best man inventor
โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ Asian young inventors exhibition 2016 (AYIE2016) ที่ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 

โดยมีอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน