คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษาะภาษาไทย อาทิ การประกวดกลอนสด
การประกวดอ่านออกเสียง และประกวดคัดลายมือ

IMG_9007

IMG_9005

โดย นางสาวชลธิชา คชกาษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดคัดลายมือ โดยได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล