คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ “ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559”

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559