ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ณ ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา