กิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เข้ารับฟังการแนะแนว แนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม