กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงค

เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ลานหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม