กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม