กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม