กำหนดการสอบเข้าเรียน ม.4(รอบ 2)

กำหนดการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4(รอบ 2)

สอบวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

* หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 อยู่ในระหว่างการดำเนินการประมวลผลคะแนน ทั้งนี้จะประกาศผลสอบรอบแรกทางเว็บไซต์โรงเรียน แล้วจัดส่งผลสอบไปที่บ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก