การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม