การอบรมเชิงปฎิบัติการ ครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม