การลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนวิชาเลือก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียน
ม.ปลายลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ระบบเปิดเวลา 16.00-18.00 น
ม.ต้นลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระบบเปิดเวลา 15.00-18.00 น

คู่มือการลงทะเบียน

ตรวจสอบวิชาที่เปิด ดูรายละเอียดวิชา และลงทะเบียน สำหรับ ม.ต้น

ตรวจสอบวิชาที่เปิด ดูรายละเอียดวิชา และลงทะเบียน สำหรับ ม.ปลาย

คลิกเพื่อตรวจสอบรายวิชาและลงทะเบียน