การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The IMSA Way: Strategies for Student Learning and Research

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The IMSA Way: Strategies for Student Learning and Research

โดย Dr.David Workman, Emeritus Professor of Physics and Founding Member of IMSA, Illinois Mathematics and Science Academy, USA

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม