ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ครูหอพักดูแลนักเรียนชาย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนชาย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียนชาย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนชาย

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสัตวแพทย์ (เงินรางวัล 2500 บาท) นางสาววนัสพร  คุ้งลึง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้ควบคุมทีม นายศาสตรา พรมอารักษ์ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 1000 บาท) นางสาวปานชนก ลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพรทิพย์  ลิ้มยิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธนโรจน์ กังแฮ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้ควบคุมทีม นายภัชรพงศ์  พระไว รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 3000 บาท) นางสาวดลนภา  โรจนพิศาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานคุณธรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562  เพื่อนำรายได้เข้าสมทบทุนโครงการค่ายอาสาพอเพียง  

1 29 30 31 32 33 74