ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อ  ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 2 )    

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามหอพัก

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามหอพัก                                                    หอพัก 1 พรเจ้าฟ้า                                                   […]

บรรยายโครงงาน ICT โรงเรียนคู่พัฒนา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นำโดย ท่าน ผอ.ชูรัฐ  ระหว่างบ้านและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

1 21 22 23