โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน

โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม