โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครู เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะหลักเกณฑ์ วPA วันที่ 11 กันยายน 2565