เลี้ยงส่งอ.วรโชติ รับตำแหน่งศึกษานิเทศน์

ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1