อุปทูตสหรัฐฯ เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 อุปทูต ดับเบิลยู แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดเพชรบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและมุ่งเน้นติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติอุปทูตสหรัฐฯ

และยังได้พูดคุยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น โครงการ “อิมเมจิน คัพ” (Imagine Cub) ก่อนหน้านี้ที่ทางสถานทูตได้ร่วมมือกับบริษัท “ไมโครซอฟท์” บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศน์เหล่านี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

12038032_998354306852378_5192249337335538276_n12039654_998354196852389_3310339776955298510_n12019765_998354203519055_4481145053011685816_n11216725_998354206852388_5382440026757193450_n12032951_998354310185711_3059720093157396339_nที่มาภาพ : facebook U.S. Embassy Bangkok

ที่มาเนื้อหาข่าวและวิดีโอ : ไทยรัฐออนไลน์