อบรมเชิงปฏิบัติการ NETWORK CAMP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NETWORK CAMP รับผิดชอบโดย อ.ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ และ อ.ศิวะรักษ์ จันทร์แดง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการประสานงานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการบรรยายและปฏิบัติการ เรื่องเครื่อข่ายพื้นฐาน และระบบไร้สาย นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับทักษะและความรู้จากการปฏิบัติจริง

ภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

DSC_0012_1 DSC_0020