อบรมเชิงปฏิบัติการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพม. เขต 10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 และบรรยายพิเศษ ให้กับคณะครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และ รร. ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีนายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ รอง ผอ.รร. อัมพวันวิทยาลัย และทีมงานเป็น วิทยากร และนายชลิต ระหว่างบ้าน ผอ.รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ให้การต้อนรับ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม