วิชาโครงงาน ม.ปลาย

คะแนนวิชาโครงงาน ม.ปลาย 61

คลิกเข้าดูคะแนนแยกตามสาขา

 

วิชาโครงงาน ม.ปลาย รุ่น 25

ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – ม. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

วิชาโครงงาน ม.ปลาย รุ่น 26

ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 – ม. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

วิชาโครงงาน ม.ปลาย รุ่น 27

ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – ม. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

 

วิชาโครงงาน ม.ปลาย รุ่น 28

ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 – ม. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์2

 

วิชาโครงงาน ม.ปลาย รุ่น 29

ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 – ม. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์2