วันจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562

ด้วย ในวันที่ 4 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดงาน “วันจุฬาภรณ์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดงาน “วันจุฬาภรณฯ” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ กิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า พร้อมด้วยพิธีสงฆ์ และในพิธีรับเข็มของนักเรียนขั้น ม.1 และ ม.4

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม