รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่พยาบาล

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำเเหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
ปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาล