รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดศูนย์กีฬา อาคารศิลปะ และอาคารพยาบาล

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา อาคารศิลปะ และอาคารพยาบาล

คลิกเพื่อดูประกาศ