รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ เจ้าหน้าที่พัสดุ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ ช่างไฟฟ้า

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร