รับสมัครนักการภารโรงและยามรักษาความปลอดภัย

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติในหน้าที่นักการภารโรงและยามรักษาความปลอดภัย