ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2564
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2564