พิธีพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
29 มกราคม 2565

คลิกเพื่อดูภาพเพิมเติม