ผู้อำนวยการรับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
สูงสุดในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

11203534_630019690430902_3534306957140967364_o