ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน TOP FIVE STAR BY SPM 10

ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อ.สะเดา จ.สงขลา และ
โรงเรียน SMK BERTAM INDAH รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2558

DSCF9158DSCF9161DSCF9151DSCF9147DSCF9162DSCF9199DSCF9204DSCF9212DSCF9195 DSCF9187 DSCF9185 DSCF9184 DSCF9182 DSCF9178 DSCF9173 DSCF9165DSCF9215