ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนอยู่ประจำ (หอชาย)

Dowload ประกาศ