ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูหอพัก)

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูหอพัก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ