ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ