ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากร

krutประกาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคลากร

ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนเอกเคมี และฟิสิกส์)

ตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน

ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อผลิตเอกสารทางวิชาการ