ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดหอพักนักเรียน

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานทำความสะอาดหอพักนักเรียน