ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่พนักงานทำความสะอาดหอประชุม

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานทำความสะอาดอาคารหอประชุม

คลิกเพื่อดูประกาศ